Kremacja

Coraz popularniejszą w Polsce staje się usługa spopielania czyli kremacji osoby zmarłej.

    

  

Kremacja - jest to proces spopielenia ciała zmarłego w specjalnie do tego przeznaczonym piecu kremacyjnym. Ciało wprowadza się do pieca w prostej trumnie kremacyjnej bez elementów dekoracyjnych czy lakieru, a prochy chowa się w ozdobnej urnie. Taka forma pochówku jest higieniczna, a urna zajmuje mniej miejsca niż tradycyjna trumna co w związku z tym staje się to coraz bardziej popularna forma pochówku. Ponad to ta forma pochówku została uznana przez Kościół katolicki w 1963 roku z zastrzeżeniem, że nie może zostać wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej, ani nie może wpływać na zachowanie lub pielęgnowanie pamięci o zmarłych. 

Zakład Pogrzebowy "KLEPSYDRA" wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta oferuje usługę spopielenia ciała zmarłego. Obecnie posiadamy własne krematorium najwyższj jakości, spełniające wszystkie stawiane wymogi.

Sama ceremonia pogrzebowa wraz z kremacją składa się zazwyczaj z dwóch etapów. Najpierw odbywa się sam proces spopielenia osoby zmarłej, po którym następnie odbywa się uroczysty pochówek urny z prochami. Przed przeprowadzeniem kremacji konieczne jest dostarczenie aktu zgonu oraz pisemnej zgody na spopielenie ciała. Nasz Dom Pogrzebowy dokłada wszelkich starań, aby zarówno proces kremacji jak i pochówku odbywał się z należytą godnością i na najwyższym poziomie.

 

Wymagane dokumenty:

1. Akt zgonu - oryginał wystawiony przez USC lub jego ksero potwierdzone ze zgodnością z oryginałem przez zakład pogrzebowy,

2. podpisane zlecenie kremacji przez osobę zlecającą (spokrewnioną lub obcą) oraz oświadczenie, że zmarły przed kremacją został zidentyfikowany i nie posiada rozrusznika serca a ewentualne jego posiadanie zostanie usunięte zabiegowo przed dokonaniem kremacji,

3. decyzja sanepidu - tylko w przypadku gdy kremacji poddawane są szczątki zmarłego.

 

Pobierz wniosek o zgodę na przeprowadzenie kremacji

 

Ponadto pamiętajmy, że:

1 ciało przed kremacją jest przygotowane tak samo, jak do pogrzebu tradycyjnego oraz umieszczone w trumnie kremacyjnej,

2. kremacja odbywa się w drewnianej, nielakierowanej i pozbawionej metalowych okuć trumnie lub w specjalnej, przystosowanej do kremacji, tekturowej trumnie model EKO-2009,

3. prochy po kremacji umieszcza się w urnie, którą wcześniej wybiera rodzina zmarłego.