Jeśli potrzebujesz pomocy, mamy listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Kliknij pytanie poniżej, aby wyświetlić odpowiedź.

Gdy śmierć bliskiej nam osoby następuje w domu:

1) Pierwszym krokiem powinno być wezwanie lekarza rodzinnego lub jeżeli jest nieosiągalny, wezwać lekarza z pogotowia ratunkowego, dzwoniąc uprzednio pod numer 112 lub 999, celem stwierdzenia zgonu oraz wypisania dokumentów: karty zgonu oraz informacji dla administracji cmentarza (dokumenty zazwyczaj wystawiane są w 2 egzemplarzach). Zdarza się, że pogotowie ratunkowe wystawia jedynie kartę informacyjną z rodzajem wykonanych czynności oraz stwierdzeniem zgonu. Wówczas należy z powyższym dokumentem udać się do lekarza rodzinnego, który wystawi opisaną wcześniej kartę zgonu. Karta zgonu jest potrzebna później do wystawienia Aktu Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, podlegającego pod rejon, w którym nastąpiła śmierć.

 

2) Wiemy jak ważne jest wsparcie w takiej chwili. Skontaktuj się z kimś bliskim (rodziną, znajomym czy sąsiadem). Ważne by w tej chwili nie pozostawać samemu.

 

3) Posiadając Kartę Zgonu prosimy o skontaktowanie się z naszym Domem Pogrzebowym "KLEPSYDRA" pod numerem telefonu +48 604-882-143 lub +48 602-362-353, które są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu a my odbierzemy zwłoki i przewieziemy do chłodni. W razie pytań, nasi pracownicy poinformują Państwa jakie dalsze kroki należy podjąć oraz przedstawimy ofertę naszych usług.

 

4) Z Kartą Zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, pod który podlega miejsce zgonu osoby zmarłej i tam wyrobić Aktu Zgonu.

Do USC niezbędne są dokumenty:

a) karta zgonu wystawiona przez lekarza

b) dowód osobisty osoby zmarłej

c) dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb

 

5) Następnym krokiem jest ustalenie u księdza terminu pogrzebu.

 

6) Po załatwieniu tych formalności należy udać się do naszego zakładu wraz z dokumentami i omówienie wszelkich kwestii związanych z ceremonią pogrzebową wraz z jej przebiegiem. My zajmiemy się całą resztą wraz z wypełnieniem wszelkich dokumentów o zasiłek pogrzebowy.

Dokumenty niezbędne dla naszego zakładu to:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza lub akt zgonu jeżeli byli już Państwo uprzednio w Urzędzie Stanu Cywilnego

- dowód osobisty osoby zmarłej

- dowód osobisty osoby załatwiającej formalności

- legitymację emerytalną lub rencisty lub w przypadku jej braku ostatni odcinek emerytury lub renty

- zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku gdy w chwili śmierci była czynnym pracownikiem)

 

Służymy Państwu wszelką radą oraz pomocą w tej trudnej chwili. 

 

Gdy śmierć bliskiej nam osoby następuje w szpitalu:

Procedura co do organizacji pogrzebu i załatwienia spraw urzędowych wygląda podobnie jak w przypadku śmierci osoby zmarłej w domu. Jest jednak kilka różnic, o których należy pamiętać.

 

1) W chwili, gdy Bliski umiera w szpitalu, nie zostajemy jednak sami. W pobliżu znajdzie się na pewno ktoś z rodziny lub personelu, kto nam pomoże i powie, co mamy dalej robić. Kartę Zgonu wraz z kartą potwierdzenia odbioru zwłok wydaje w takiej sytuacji bliskim zmarłego szpital. Sytuacją szczególną jest ta, gdy zgon nastąpi w czasie krótszym niż 12 godzin od przyjęcia osoby do szpitala. Z powodu niedostatecznych informacji o przyczynie śmierci konieczna może być sekcja zwłok.

 

2) Jeżeli zdecydują się Państwo na organizację pogrzebu przez naszą firmę to prosimy o skontaktowanie się z naszym Domem Pogrzebowym "KLEPSYDRA" pod numerem telefonu +48 604-882-143 lub +48 602-362-353, które są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu. W razie pytań, nasi pracownicy poinformują Państwa jakie dalsze kroki należy podjąć oraz przedstawimy ofertę naszych usług.

 

3) Z Kartą Zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, pod który podlega miejsce zgonu osoby zmarłej i tam wyrobić Aktu Zgonu.

Do USC niezbędne są dokumenty:

a) karta zgonu wystawiona przez Zakład Medycyny Sądowej

b) dowód osobisty osoby zmarłej

c) dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb

 

4) Następnym krokiem jest ustalenie u księdza terminu pogrzebu.

 

5) Po załatwieniu tych formalności należy udać się do naszego zakładu wraz z dokumentami i omówienie wszelkich kwestii związanych z ceremonią pogrzebową wraz z jej przebiegiem. My zajmiemy się całą resztą wraz z wypełnieniem wszelkich dokumentów o zasiłek pogrzebowy.

Dokumenty niezbędne dla naszego zakładu to:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza lub akt zgonu jeżeli byli już Państwo uprzednio w Urzędzie Stanu Cywilnego

- dowód osobisty osoby zmarłej

- dowód osobisty osoby załatwiającej formalności

- legitymację emerytalną lub rencisty lub w przypadku jej braku ostatni odcinek emerytury lub renty

- zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku gdy w chwili śmierci była czynnym pracownikiem)

 

Służymy Państwu wszelką radą oraz pomocą w tej trudnej chwili. 

Gdy śmierć bliskiej nam osoby następuje w innym miejscu jak Hospicjum, Dom Pomocy czy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy itp:

Procedura co do organizacji pogrzebu i załatwienia spraw urzędowych wygląda podobnie jak w przypadku śmierci osoby zmarłej w domu. Jest jednak kilka różnic, o których należy pamiętać.

 

1) W chwili, gdy Bliski umiera w innym miejscu niż dom czy szpital jak np: hospicjum, dom opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy itp, to tu również nie zostajemy sami. W pobliżu znajdzie się na pewno ktoś z personelu, kto nam pomoże i powie, co mamy dalej robić.

W przypadku śmierci bliskiej osoby w w/w instytucjach to Rodzina lub osoby upoważnione decydują o wyborze firmy pogrzebowej składając w tym celu deklarację w czasie przyjęcia pacjenta do danej instytucji.

 

2) W tym przypadku nie muszą Państwo powiadamiać nasz Dom Pogrzebowy "KLEPSYDRA" o śmierci członka rodziny. Robi to dana instytucja na mocy zawartej deklaracji w chwili przyjmowania pacjenta pod swoją opiekę. Zostaniemy powiadomieni o konieczności przewiezienia osoby zmarłej do naszej chłodni. Nasi pracownicy poinformują Państwa jakie dalsze kroki należy podjąć oraz przedstawimy ofertę naszych usług.

 

3) Z Kartą Zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, pod który podlega miejsce zgonu osoby zmarłej i tam wyrobić Aktu Zgonu.

Do USC niezbędne są dokumenty:

a) karta zgonu wystawiona przez lekarza

b) dowód osobisty osoby zmarłej

c) dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb

 

4) Następnym krokiem jest ustalenie u księdza terminu pogrzebu.

 

5) Po załatwieniu tych formalności należy udać się do naszego zakładu wraz z dokumentami i omówienie wszelkich kwestii związanych z ceremonią pogrzebową wraz z jej przebiegiem. My zajmiemy się całą resztą wraz z wypełnieniem wszelkich dokumentów o zasiłek pogrzebowy.

Dokumenty niezbędne dla naszego zakładu to:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza lub akt zgonu jeżeli byli już Państwo uprzednio w Urzędzie Stanu Cywilnego

- dowód osobisty osoby zmarłej

- dowód osobisty osoby załatwiającej formalności

- legitymację emerytalną lub rencisty lub w przypadku jej braku ostatni odcinek emerytury lub renty

- zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku gdy w chwili śmierci była czynnym pracownikiem)

 

Służymy Państwu wszelką radą oraz pomocą w tej trudnej chwili. 

Gdy śmierć bliskiej nam osoby następuje z przyczyn nienaturalnych a sprawę przejmuje Prokuratura:

 

1) Gdy śmierć nastąpi w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest morderstwo, oprócz pogotowia należy wezwać Policję, ta zaś zawiadamia Prokuraturę. Ciało zmarłego zostaje przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie ustalana jest przyczyna zgonu i wystawiana Karta Zgonu.

 

2) Wiemy jak ważne jest wsparcie w takiej chwili. Skontaktuj się z kimś bliskim (rodziną, znajomym czy sąsiadem). Ważne by w tej chwili nie pozostawać samemu.

 

3) Jeżeli zdecydują się Państwo na organizację pogrzebu przez naszą firmę to prosimy o skontaktowanie się z naszym Domem Pogrzebowym "KLEPSYDRA" pod numerem telefonu +48 604-882-143 lub +48 602-362-353, które są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu.W razie pytań, nasi pracownicy poinformują Państwa jakie dalsze kroki należy podjąć oraz przedstawimy ofertę naszych usług. Jednak wszelkie dalsze dalsze formalności można zacząć załatwiać w momencie odebrania z Prokuratury dokumentacji zezwalającej na pochowanie i na przewiezienie osoby zmarłej do chłodni. 

 

4) Z w/w dokumentami należy udać się do Prosektorium, gdzie po sekcji będzie czekać wystawiona Karta Zgonu. Następnie należy postępować tak jak w przypadku zgonu naturalnego.

 

5) Z Kartą Zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, pod który podlega miejsce zgonu osoby zmarłej i tam wyrobić Aktu Zgonu.

Do USC niezbędne są dokumenty:

a) karta zgonu wystawiona przez Zakład Medycyny Sądowej

b) dowód osobisty osoby zmarłej

c) dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb

 

6) Następnym krokiem jest ustalenie u księdza terminu pogrzebu.

 

7) Po załatwieniu tych formalności należy udać się do naszego zakładu wraz z dokumentami i omówienie wszelkich kwestii związanych z ceremonią pogrzebową wraz z jej przebiegiem. My zajmiemy się całą resztą wraz z wypełnieniem wszelkich dokumentów o zasiłek pogrzebowy.

Dokumenty niezbędne dla naszego zakładu to:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza lub akt zgonu jeżeli byli już Państwo uprzednio w Urzędzie Stanu Cywilnego

- dowód osobisty osoby zmarłej

- dowód osobisty osoby załatwiającej formalności

- legitymację emerytalną lub rencisty lub w przypadku jej braku ostatni odcinek emerytury lub renty

- zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku gdy w chwili śmierci była czynnym pracownikiem)

 

Służymy Państwu wszelką radą oraz pomocą w tej trudnej chwili

 

 

Służymy Państwu pomocą i niezbędną wiedzą podczas załatwiania zezwoleń mających na celu sprowadzenie osoby zmarłej do kraju. Międzynarodowy transport zmarłych odbywa się specjalistycznie przygotowanym samochodem lub drogą lotniczą. Koszt  usługi transportu zwłok z zagranicy uzależniony jest od kraju i regionu  z którego ma być przewożony zmarły, dlatego też ustalany jest indywidualnie w biurze naszej firmy.

Podstawowe informacje

Najczęściej, decyzję o przetransportowaniu zwłok może podjąć wyłącznie najbliższa rodzina. Jeżeli jednak nie zgadza się ona na takie rozwiązanie lub nie jest nim zainteresowana, to pogrzeb odbywa się w miejscu, w którym nastąpiła śmierć. Niestety – bardzo często zdarza się, że zmarły trafia do zbiorowej mogiły, co praktycznie uniemożliwia późniejszą ekshumację i transport. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja ze strony rodziny i wszczęcie procedury sprowadzenia zwłok do kraju tuż po śmierci.

Aspekty prawne

W Polsce podstawą prawną do sprowadzenia zwłok zmarłego do kraju jest obecnie art. 14 ustawy z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Należy pamiętać, że prawo do sprowadzania ciała mają krewni (w tym małżonkowie) osoby zmarłej maksymalnie do 4 stopnia pokrewieństwa. Aby możliwe było przetransportowanie zwłok zza granicy należy uzyskać zezwolenie wydawanego przez polskiego starostę lub prezydenta miasta, w którym zmarły ma zostać pochowany. Wniosek składa rodzina a dokument powinien zostać nam wydany w przeciągu 3 dni nieodpłatnie.

Dalsze działania

Jeżeli Starosta wyda pozytywną opinię, to zostanie ona przesłana do konsulatu państwa, w którym nastąpił zgon. W dalszej kolejności konsul zobowiązany jest do wydania zezwolenia na transport zwłok lub prochów, za które pobierana jest opłata (zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych). Na stronie internetowej Ambasady RP można znaleźć szczegółowy cennik dla poszczególnych Państw czy stref ekonomicznych. Dodatkowo w konsulacie wykonuje się zabiegi takie jak balsamowanie ciała lub inne, związane z religią zmarłego obrządki. 

Niestety, jeżeli zmarły nie posiadał specjalnego ubezpieczenia gwarantującego pokrycie kosztów przewozu zwłok do kraju, to wszelkie wydatki z tym związane musi pokryć jego najbliższa rodzina.

Poza wymienioną wcześniej zgodą Starosty lub Prezydenta miasta wymagane jest przedłożenie oryginałów następujących dokumentów:

Przewóz zwłok:

– akt zgonu

– zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną

– zaświadczenie z zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem potwierdzające spełnienie norm przewozu szczątków

– w przypadku Wielkiej Brytanii - zezwolenie koronera na wywóz zwłok (nie jest ono wymagane przez stronę polską).

 

Przewóz prochów:

– akt zgonu

– zaświadczenie o kremacji zwłok

– zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że urna jest z metalu i zawiera wyłącznie prochy osoby zmarłej.

Urna powinna znajdować się w drewnianej, szczelnej skrzynce.

Jak wygląda taki transport i jakie jego koszta?

       Przewóz ciała zza oceanu wymaga uiszczenie opłaty za prom lub samolot. Po przyjeździe szczątków do kraju należy zająć się ich dalszym transportem. Ponad to należy pamiętać, że nie można otworzyć trumny z osobą zmarłą po przyjeździe do kraju. Przepisy sanitarne zabraniają tego a sama trumna powinna zawierać metalowy wkład, który powinien być szczelnie zamknięty. W przypadku kiedy rodzina osoby zmarłej jest na miejscu odbioru ciała jeszcze za granicą proponujemy pożegnanie się z osobą zmarłą przed zamknięciem trumny.

       Dalszy transport zwłok już na terenie kraju transportem innym niż samochodowy wymaga każdorazowo uzyskanie zezwolenia. Zezwolenie wydaje się w terminie 3 dni przez Powiatowy Inspektor Sanitarny właściwy dla miejsca, z którego zwłoki albo szczątki są przywożone, na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do ich pochowania. Przewożenie zwłok na odległości większe niż 60km jest dozwolone w specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi. Środek transportu drogowego, przysposobiony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, jest odpowiednio oznakowany i musi spełniać wszelkie wymogi formalne.

       Koszt sprowadzenia ciała zmarłego do kraju to często najtrudniejsze pytanie jakie może zadać rodzina osoby zmarłej na samym początku omawiania pogrzebu. Na międzynarodowy koszt transportu zmarłych z zagranicy składa się często wiele czynników np. koszty miejscowe takie jak: przechowanie osoby zmarłej, przewiezienie z miejsca zgonu do chodni itp. Jeśli chodzi o transport zwłok z Europy to koszty możemy stosunkowo szybko określić dość precyzyjnie. Z kolei koszty przewozu z dalszych zakątków świata np. Ameryki, Afryki, Australii czy Azji ustalamy indywidualnie z rodziną po zapoznaniu się wpierw ze sprawą i wcześniejszym kontakcie z naszymi partnerami.

       W związku z tym iż aby sprowadzić ciało najbliższej osoby do naszego kraju trzeba spełnić wiele wymogów formalnych, organizacyjnych oraz transportowych zarówno w kraju jak i za granicą zaleca się powierzenie tej operacji firmie, która wykona i dopełni wszystkiego na najwyższym poziomie. Jeżeli obdarzą nas Państwo zaufaniem to prosimy o kontakt pod numerami telefonów: +48 604-882-143 lub +48 602-362-353.

 

        Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nasz Dom Pogrzebowy "KLEPSYDRA" daje również możliwość organizacji pogrzebu bezgotówkowego. Ceny za pogrzeb dostosowujemy do indywidualnych potrzeb danego klienta w taki sposób iż pomimo zetknięcia się ze śmiercią bliskiej osoby – klient wyszedł od nas zadowolony oraz spokojny, że podjął słuszny wybór darząc naszą firmę zaufaniem.

         Dom Pogrzebowy "KLEPSYDRA" jest w stanie zorganizować i przeprowadzić ceremonię pogrzebową w kwocie objętej gwarancją wypłaty z ZUS (zasiłek pogrzebowy obecnie wynosi 4000 złotych), a wszelkie ewentualne dodatkowe koszty na które się Państwo zdecydujecie w celu bardziej wystawnej formy pogrzebu, będą regulowane dopiero po uroczystości. Przyjmujemy od naszych Klientów zarówno gotówkę jak i przelewy bankowe.

        Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: +48 604-882-143 lub +48 602-362-353 oraz w naszym Biurze.

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, niezależnie od daty i etapu zakończenia ciąży, dziecku przysługuje pochówek wraz z ceremonią.

W tym celu każdy szpital zobowiązany jest do wystawienia tzw. zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz karty zgonu na podstawie, której miejscowy Urząd Stanu Cywilnego wystawia tzw. akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Należy pamiętać, że rodzicom dziecka przysługuje również zasiłek pogrzebowy w pełnej wysokości tj. obecnie ok. 4000 zł. Dzieci nienarodzone możemy pochować w grobach ziemnych lub po kremacji w grobowcu dzieci nienarodzonych.

Karta zgonu

Karta zgonu jest niezbędna do uzyskania aktu zgonu, który to zaś jest niezbędny do uzyskania prawa do zasiłku pogrzebowego.

 

W zależności od sytuacji, kartę zgonu  zobowiązany jest wystawić:

1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – jeżeli jest ostatnim lekarzem, który w ciągu 30 dni przed śmiercią pacjenta udzielał mu świadczeń zdrowotnych;

2. lekarz oddziału szpitalnego – jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu;

3. lekarz zespołu ratownictwa medycznego – jeśli zespół ratownictwa medycznego został wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania i w trakcie udzielania pomocy nastąpiła śmierć danej osoby;

4. każdy inny lekarz – jeżeli jest ostatnim lekarzem, który w ciągu 30 dni przed śmiercią udzielał pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

Akt zgonu

Akt zgonu jest wymaganym dokumentem w procedurze ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Sam akt zgonu jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby.

Zgon osoby rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zaistnienia śmierci. W wyjątkowych sytuacjach zgon można zgłosić w USC ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochowania.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. W przypadku, kiedy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Do zgłoszenia aktu zgonu zobowiązani są:

- małżonek lub dzieci zmarłego

- najbliżsi krewni lub powinowaci

- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon

- administrator domu, w którym nastąpił zgon

- jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do jego zgłoszenia zobowiązany jest szpital lub zakład.

 

Dokumenty konieczne do sporządzenia aktu zgonu:

- wystawiona przez lekarza karta zgonu

- dowód osobisty zmarłego ( w przypadku cudzoziemca –paszport)

- dowód osobisty wnioskodawcy

Zasiłek pogrzebowy

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny ponoszącemu koszty pogrzebu w wysokości 4.000 zł. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w kwocie 4.000 zł. Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS, KRUS, MSWiA.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu ale przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)

- skrócony odpis aktu zgonu, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,

- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),

- zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej  lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Uprawnieni do renty rodzinnej

Dzieci - do renty rodzinnej mają prawo dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci  przysposobione – do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, pod warunkiem nauki w szkole, do ukończenia 25 lat oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat  lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Wnuki, rodzeństwo - prawo do renty rodzinnej mają również wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie (przed osiągnięciem przez nie pełnoletności) co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, chyba że była ona skutkiem wypadku. Rentę dostaną jednak tylko wówczas, jeśli nie dostają jej po swoich rodzicach albo ci ostatni nie są w stanie ich utrzymać.

Wdowa/Wdowiec - przysługuje małżonkowi, który w chwili śmierci żony czy męża ukończył 50 lat albo był niezdolny do pracy.

Rozwiedziona małżonka - przysługuje także rozwiedzionej małżonce lub małżonce pozostającej w separacji,  jeżeli spełnia warunki wymagane od wdowy, a ponadto wykaże, że w dniu śmierci zmarłego małżonka miała prawo do alimentów z jego strony ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. W przypadku braku takiego wyroku lub ugody sądowej małżonka rozwiedziona lub pozostająca w separacji, dla nabycia prawa do renty rodzinnej musi wykazać, że w dniu śmierci zmarłego pomiędzy małżonkami rozwiedzionymi lub separowanymi istniał obowiązek alimentacyjny z mocy prawa oraz, że obowiązek ten był skonkretyzowany w drodze umowy lub był faktycznie realizowany.

Rodzice - mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.

 

Ile wynosi renta rodzinna?

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta. Sumę dzieli się na równe części między wszystkie osoby uprawnione do pobierania renty. Co ważne, wysokość świadczenia nie może być niższa niż ustalona najniższa wartość w ustawie emerytalnej. Kwota jest również objęta waloryzacją, czyli co roku ulega podwyższeniu. Od marca 2017 roku wynosi nie mniej jak 1000 zł.